Drenthe College actief met keuzedelen …

Drenthe College actief met keuzedelen binnen het thema (duurzame) kunststoffen

Michel Karsten, opleidingsmanager van Drenthe College, reageerde enthousiast toen we hem vroegen om te vertellen over de connectie van Compose It en Drenthe College. Na het interview weten we wat er leeft bij het opleidingscentrum van de ROC en waarom ze zo belangrijk zijn voor Compose It en de energie- en materialentransitie.

We vallen meteen met de deur in huis en vragen hoe het DC zich aansloot bij het platform. “Nou,” oppert Michel, “we hebben ontzettend goed contact met NHL Stenden, zij waren al gekoppeld en vertelden ons over de mogelijkheden. Wij leiden namelijk studenten uit de regio op die na hun studeren ook in de regio het werkveld in gaan. Hier zijn er veel ondernemingen en initiatieven die zich bezighouden met duurzame kunststoffen, dus past dat ontzettend goed binnen het curriculum.” Drenthe College is zelfs de enige mbo-school in Nederland die zich actief bezighoudt met keuzedelen binnen het thema met kunststoffen en duurzame kunststoffen, dus de koppeling met Compose It was snel gemaakt.

Michel vertelt dat Drenthe College is aangeschoven bij de kennisdeling over composieten op het platform, omdat ze op dit gebied een meerwaarde kunnen leveren. De grootste meerwaarde is dat de theoretische kennis die er opgedaan wordt over verschillende materiaalsamenstellingen, praktisch getest kan worden. Er zijn binnen de onderwijsinstelling faciliteiten om in te kunnen haken op veel verschillende kunststof gerelateerde ontwikkelingen. Door hiermee met de studenten aan te werken sla je twee vliegen in één klap. Aan de ene kant help je direct mee aan de transitie richting duurzamere kunststoffen, en aan de andere kant leid je ook meteen je studenten op in een dynamische leeromgeving waar de toekomst voorop staat. “Pionieren met elkaar is de kracht van Compose It; wij maken het echt.”

“De kracht van elke samenwerking zoals ook Compose It, is dat je elkaar leert kennen. Beter elkaars kwaliteiten weet en die ook benut. Samenwerking draait om organisaties en dus om mensen. De korte lijntjes binnen Compose It hebben onlangs een erg leuke eindopdracht voor een van de studenten opgeleverd. Een voorbeeld van een win-win situatie.”

Een concreet voorbeeld van het ‘echt’ kunnen maken met alle faciliteiten binnen Drenthe College is een project dat zich de afgelopen periode heeft voltrokken. Michel vertelt over een startup  binnen de school, waarbij er zelf een 3D-printer gebouwd was om een fiets van biobased plastics te printen. Veel werkzaamheden werden bij dit project binnen de mbo-school gedaan door de studenten, dus deze hebben geholpen om de theoretische kennis praktisch te implementeren.

Een direct voordeel van het implementeren van het werken met (duurzame) kunststoffen is dat Drenthe College haar studenten meer leermogelijkheden kan bieden. Aan de ene kant heeft de student hierdoor een voordeel van ten opzichte van hun leeftijdsgenoten op andere scholen, omdat er in de regio relatief veel arbeidsplaatsen zijn die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden. Aan de andere kant heeft de student weer het voordeel dat ze meegenomen worden in de ontwikkeling van innovatieve onderwerpen. Daarmee hebben ze dus ook bij het afstuderen parate kennis en kunde over de innovaties. “We werken met een blik op de toekomst, dus onze studenten krijgen daardoor een voorsprong.”

Zitten de studenten op het werken met composieten te wachten? “Zeker weten” oppert Michel. “Er is binnen Drenthe College een breed aanbod aan verschillende techniekstudies en we bieden de studenten ervan allemaal de mogelijkheid om te werken met biologisch afbreekbare producten, zoals plastics of andere producten. Zeker de helft van de niveau 4 techniekstudenten kiest er dan ook voor om dit als onderwerp te behandelen.” 

Met de studenten maakt de school ook verschillende dingen die direct hun waarde bewijzen. Zo vertelt Michel over een brug bij een waterspeelplaats in Emmen. De brug was vernield met vuurwerk, en Drenthe College ondernam actie en maakte met een aantal studenten een volledig nieuwe brug van composiet. Het is daarnaast ook de bedoeling om aan meer grote projecten te werken met studenten, maar in de afgelopen periode is dit er natuurlijk niet zo van gekomen. “Daardoor zijn we in ons curriculum iets meer teruggegaan naar onze ‘core business’ van studeren. Misschien iets minder leuk, maar de studenten leren natuurlijk veel.” Wel wordt er uitgekeken naar een periode waar er weer iets meer mogelijk is, zo kijkt Michel bijvoorbeeld uit naar toekomstige studiemogelijkheden binnen het Solar Innovation & Experience Center (SIEC) in Emmen. Het werken met verschillende duurzame materialen leeft niet alleen binnen Drenthe College, maar dus ook bij het bedrijfsleven. De ondernemingen weten de school redelijk te vinden als het gaat om het uitbesteden van verschillende projecten, maar met name ook om het vinden van arbeiders. Het is zelfs zo dat er niet enkel vanuit de regio bij het mbo wordt aangeklopt, “we hebben laatst vanuit Rotterdam verzoeken gekregen, maar we blijven ons op de regio richten. De studenten hebben daar simpelweg meer baat bij.” De studenten hebben per thema eigenlijk al genoeg keuze in de te ontwikkelen projecten die vanuit de regio binnenkomen. Daarmee studeren de studenten van Drenthe College in de regio, voor de regio.

Scroll naar boven