Tiny House brengt grote ontwikkelingen teweeg

Emmen – In het laatste decennia is er een groeiende aandacht gekomen voor het bouwen van, en het wonen in tiny houses. De trend heeft een groot deel van de mensen bereikt die haar CO2-footprint wil reduceren, maar de uitvoering die is geplaatst onder projectleider Daan van Rooijen zet een nog grotere stap richting duurzaamheid en circulariteit. Het kleine pand bestaat namelijk volledig uit biobased materialen.

De twee meest voorname redenen van het opzetten van dit project zijn enerzijds het leren over het bouwen met biocomposieten, en anderzijds het demonstreren van wat voor kennis en kunde er zeker allemaal al is. Isolatiemateriaal, afdekprofielen en platen tot panelen, frame en skeletbouwconstructies worden allemaal vervaardigd uit materialen die kunnen groeien bij de boer. ‘In de bouwsector komen we toch steeds meer tot de conclusie dat het grondstofgebruik anders kan en uiteindelijk ook anders moet om schaarste te voorkomen en circulariteit te verbeteren’.

NHL Stenden, het Drenthe College, het Hondsrug College, Fiber Institute Bremen en andere partners hebben nauw samengewerkt om een grote stap te zetten richting innovatie in de bouwsector.

De ontwikkelaars zien nog meer voordelen dan het duurzame karakter van biobased bouwen. In een interview van hogeschool NHL Stenden wordt er namelijk uitgelegd dat de aandacht voor deze bouwwijze in de komende jaren flink zal groeien en dat Noord Nederland hier een impuls van zou kunnen ondervinden. “Het is duidelijk te zien dat de studenten er hier met veel plezier en kunde aan werken en dat de kennisontwikkeling van biobased bouwen dus in deze regio een van haar epicentra heeft gevonden kent alleen maar voordelen.”

Ook weet Daan van Rooijen tijdens een interview nog te benoemen dat het rijk de doelstelling heeft om voor 2050 circulair te bouwen. Door het Tiny House project staan daarmee de ontwikkelaars al met een been in de toekomst. Er moeten namelijk oplossingen komen voor de huidige manier van bouwen, mocht de doelstelling van 2050 gehaald kunnen worden. Het Tiny House projecteert natuurvezels als jute, hennep en vlas als oplossingen en de samenkomst van die oplossingen is nu te bewonderen bij het Hondsrug College in Emmen.

De partij van NHL Stenden is overigens geen onbekende ontwikkelaar wanneer het gaat om de bouw met biocomposieten en de kennisvergaring ervoor. Zo werkte een speciaal team van studenten en begeleiders ook al nauw samen met  andere partijen om de biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl te ontwikkelen. Daan van Rooijen was ook hier van de partij en noemde het “een knap staaltje werk, maar dan zonder staal.”

Als Compose It hopen we natuurlijk dat er in de nabije toekomst meer van dit soort projecten uitgevoerd zullen worden, waarbij er meerdere partijen samenwerken om samen tot een fantastisch eindproduct met biocomposiet te komen. Een stap in de goede richting!

Scroll naar boven