Tweede Innovatiecafé wederom goed bezocht!

Dinsdag 28 maart jl. was het tweede Compose It Innovatiecafé. In een informele en actieve setting deelden bedrijven, kennisinstellingen en overheden kennis en ervaringen rondom het gebruik van composieten. Deze keer waren we in het inspirerende Biosintrum in Oosterwolde met Recell® en Miedema als vraagstellers. Zij brachten de volgende vragen in:

Recell
Hoofdvraag: “Op welke manier kunnen we samenwerken om meer klantwaarde te creëren en commercieel succesvoller te zijn?”  

Subvragen die daaruit voortvloeien: 
– Hoe kunnen we de samenwerking met nieuwe en bestaande ketenpartners optimaliseren bij de introductie van nieuwe producten?
– Hoe kunnen we met ketenpartners een merk vormen waarvoor we gezamenlijk garant staan en wat we gezamenlijk activeren?

Miedema
Hoofdvraag: “Hoe zorgen we met elkaar dat biocomposieten (en andere biobased bouwmaterialen) worden omarmd als een volwaardig alternatief voor traditionele materialen?”

Subvragen die daaruit voortvloeien:
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat logistieke beperkingen verruimd worden?
– Hoe voorkomen we dat partijen zichzelf de markt uit prijzen en daarmee de implementatie vertragen?
– Hoe voorkomen we dat certificering een belemmering wordt?

Door met elkaar in gesprek te gaan werden er op bovenstaande vragen verrassende antwoorden gegeven en goede suggesties gedaan. De opvolging van het Innovatiecafé wordt gedaan door het Compose It team, waarbij het leggen van verbindingen centraal staat. Mooi om te zien hoe kennis en netwerk worden benut om deze bedrijven verder te helpen bij hun missie binnen de materialentransitie.

Wil jij ook een bedrage leveren aan Compose It? Neem dan contact op met Rudmer Heij, projectleider Compose It via info@composeit.nl, 06 – 146 672 14.

Scroll naar boven