Luxovius

Luxovius heeft als doel het ontwikkelen, demonstreren en valoriseren van een innovatieve productie procedé voor thermoplastische composieten vliegtuigonderdelen. Het resultaat is een op industriële schaal gevalideerd ‘out-of-autoclave’ procedé voor het produceren van thermoplastische composieten. Luxovius ontvangt een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Partners
Click on one of the logos to visit our partners websites.

Poster ‘Applying digital twin in TC production’
Click on this link to download the PDF-file Applying digital twin technology in thermoplastic production.

Paper ‘Abstract: Applying digital twin technology in thermoplastic composites production’
Supporting process monitoring, optimization and automation for improved efficiency and quality control Download the paper

Scroll naar boven