Onderzoek

/mogelijkheden voor onderzoek

Compose It heeft de faciliteiten aanwezig om onderzoek te doen aan (bio)composieten.
Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

  • Mechanische en fysische eigenschappen van composieten;
  • Productietechnologie van composieten (persen, 3D printing, vacuuminjectie, pultrusie etc);
  • Toepasbaarheid van (bio)composieten;
  • Ontwerpen in composiet
  • Recyclebaarheid.

Projecten kunnen worden uitgevoerd binnen de laboratoria van NHL Stenden of de bedrijven die onderdeel uitmaken van Compose It. Binnen het cluster is een brede expertise op het gebied van (bio)composieten aanwezig, zowel als het gaat om de toepasbaarheid van composieten, faciliteiten voor onderzoek, als ook de mogelijkheid om studenten in te zetten op projecten. Daarnaast kan het netwerk binnen Compose It een aanjager zijn voor subsidieaanvragen. Meer informatie voor onderzoekstrajecten binnen Compose It zijn te verkrijgen bij:

Rik Brouwer; rik.brouwer@nhlstenden.com
Rudy Folkersma; rudy.folkersma@nhlstenden.com

Plastics in the Circular Economy door Vincent Voet - Managementboek.nl

Wereld zonder plastic
We kunnen ons geen wereld zonder plastic voorstellen. Plastic producten maken ons dagelijks leven veilig, gezond en handig. Naast alle voordelen leidt de huidige kunststofeconomie tot milieuzorgen met betrekking tot uitputting van fossiele olie en accumulatie van plastic afval.

In een circulaire economie kunnen kunststoffen echter opnieuw worden ontworpen voor herbruikbaarheid en recycleerbaarheid. Dit boek maakt het onderwerp duurzame kunststoffen benaderbaar voor zowel studenten als carrièrestarters en beschrijft de aard en chemie van (bio)polymeren en hoe je een gesloten keten van plastic materialen kunt creëren.

Bespreekt:

  • De nieuwe kunststofeconomie.
  • Chemie en eigenschappen van polymeren.
  • Biologisch afbreekbare kunststoffen en polymeren uit hernieuwbare bronnen en kunststofrecycling.

/is een wereld zonder plastic de toekomst?

Scroll naar boven