/Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2019-2023
De regio Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio. Het is óók een regio waar nog verschillende uitdagingen zijn op het gebied van wonen, werken en welzijn. Dankzij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kunnen we hiermee aan de slag. Binnen deze deal werken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe iedere dag met hart voor de regio. We willen samen leren, slim werken, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen! Dit doen we niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer. Alleen samen kunnen we bouwen aan een sterke toekomst voor één van de mooiste regio’s van Nederland. Een regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze regio zorgen we voor elkaar en is ook de juiste zorg aanwezig.

Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid. Dat is waar wij voor gaan! Ons programma bestaat uit drie pijlers, waarbinnen we verschillende projecten oppakken. Werken Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel komen er plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. Daarnaast moet de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren. Wonen De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar eigenaren wonen met een lager inkomen. Een deel van de woningvoorraad in de regio is verouderd. Samen met inwoners wordt ingezet op concrete woningverbeteringen. Welzijn De opgaven op het gebied van welzijn zijn: goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners van de regio, het opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio en oog voor de behoeften van ouderen en kinderen.

Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag.

Scroll naar boven