Symposium: passie, techniek en toekomst komen samen

Compose It symposium: passie, techniek en toekomst komen samen 
“Een tastbaar resultaat en zichtbaar succes. Dat helpt om innovatie bekend te maken.” 

Het was een inspirerende setting op 16 juni jl. tijdens het goed bezochte symposium ‘Prefab bouwen met biocomposieten’. Toonaangevende sprekers onder wie prof. dr. Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, gaven hun visie op dit onderwerp. Daarnaast was er optimaal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.  

Prof. dr. Jan Rotmans zette de toon door zijn visie op maatschappelijke transities te delen en de urgentie ervan te onderstrepen. Het werd duidelijk dat de sleutel voor een succesvolle transitie ligt bij wat je zélf doet om deze transitie in gang te zetten. Sprekers Daan van Rooijen (NHL Stenden Hogeschool) en Ludo Schennink (Innodeen) wisten de transitieopgave die door Jan Rotmans was geschetst feilloos door te vertalen naar concrete technieken en toepassingen voor biocomposieten. Na een korte pauze waarin flink werd genetwerkt sloot Jan-Willem van de Groep (Buyer Group Biobased Bouwen) af met een bijdrage omtrent de ketensamenwerking van land tot pand.  

Zelf stappen zetten 
Verantwoordelijkheid nemen en zelf stappen zetten, ook al zijn ze nog zo klein, dat is nodig om verder te komen. Deze verantwoordelijkheid werd binnen het gehele stakeholderveld gevoeld, afgaande op de deelnemerslijst. Onder de aanwezigen bevonden zich bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het werd meteen duidelijk dat biocomposieten breed gedragen worden als toepassing in de toekomst. Immers, de komende decennia staat de bouwsector voor een enorme opgave op het gebied van verduurzaming, waarbij biocomposieten een duurzame oplossing kunnen vormen.  

Scroll naar boven