Waarom moeilijk doen, als het ook samen kan! 

Dokkum – Het is 9 uur maandagochtend en we stappen een oud pand met een gloednieuw jasje binnen in Dokkum. Het valt te zeggen dat het pand symbool staat voor de onderneming die er is gehuisvest. Directeur Martin van der Veen loopt namelijk al langer bij dergelijke projecten, die de bouwsector in Friesland versterken. Nu heeft hij met Bowinn een nieuwe plek waar kennis en innovatie samenkomen. 

Bowinn in Dokkum is een relatief nieuw project dat in 2019 zijn officiële lancering heeft gehad. Binnen deze open campus voor innovatie in de bouw werken er ondernemingen, studenten en kennispartners samen aan vervaardiging van nieuwe ideeën en technieken. Niet alleen op de locatie in Dokkum wordt er kennis opgedaan, maar er wordt ook zeker geïnnoveerd op andere locaties. Op het moment van ons bezoek zijn er zelfs een vijftal mensen van de onderneming in het veld onderzoek aan het doen naar isolatiewaarden van Lisdodde.  

Wanneer we Martin vragen hoe hij zo in deze sector is gerold, antwoord hij met een glimlach “bouw, ondernemen en vernieuwen, dat zijn onderdelen die prachtig zijn om je mee bezig te houden”. Martin is zoals benoemd al langer bezig met vernieuwingen in de regio. Zo is hij betrokken geweest bij verschillende projecten die de economie moesten versterken. Destijds werd er bijvoorbeeld in het Kennis en Innovatiehuis Noordoost Friesland (KEI) gekeken naar de vier sectoren waar de regionale economie het best op kon voortbouwen en de bouw bleek hier één van te zijn. “Vanuit de overheid was het idee om de bouw te stimuleren omdat de innovatie uitbleef, bij dit soort projecten werden wij betrokken en nu doen we dit met Bowinn zelf.” Het kennisatelier van Martin van der Veen werkt overigens vraaggestuurd en heeft het hier druk mee; “als jij als bouwbedrijf iets innovatiefs wilt ontwikkelen, kan je samen met ons je probleemstuk oplossen.” 

Klimaatkamers, robotarmen en conditioneringskisten 
En dat innoveren in de breedste zin van het woord, dat lukt. Bowinn is uitgerust met klimaatkamers, robotarmen en conditioneringskisten om alle verschillende facetten van de bouw door te nemen. De kennis die hier wordt opgedaan over circulaire en duurzame constructie, wordt door de partners zelfs al snel toegepast in nieuwe projecten. “In het begin van Bowinn gingen we naar mensen toe om samen te werken, maar door onze nu al uitgebreide kennis komen de partners inmiddels al naar ons toe met hun vragen en projecten.” Voor de beeldvorming loopt Martin met ons door het pand heen om alles te laten zien en de claim van ‘innovatie in de breedste zin van het woord’ wordt ons meteen duidelijk. Werkelijk overal wordt over nagedacht en de eventuele problemen met nieuwe projecten worden met enthousiasme aangevlogen door iedereen bij Bowinn. Het is als puzzelen met de kennis die er is, en als de kennis er nog niet is dan wordt deze hier opgedaan.  

Ook trekt Bowinn met onder andere de klimaatkamers, robotarmen en conditioneringskisten veel studenten aan. Vorig jaar zijn er bij de kennisonderneming 108 studenten begeleid, een opvallend aantal. Voornamelijk vanuit het Design Based Education van de NHL Stenden Hogeschool wordt er aangeklopt bij Bowinn. Dit past de onderneming als een ouwe jas, want ook bij dit onderwijsconcept is de praktijk gekoppeld met kennisvergaring. Met dit onderdeel is Bowinn te zien als de spil tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.  

Europa 
Een duidelijke rol van Bowinn is ook om in Europees verband initiatieven, zoals proeftuinen, aan elkaar te knopen zodat de transitie naar circulaire en duurzamere bouw een versnelling krijgt. Martin en consorten zijn dan ook regelmatig op pad om de huidige kennis te bundelen, waarna seminars en webinars worden gegeven aan leden van het project. “De transitie richting duurzamere manieren van bouwen komt eraan, hoe je het ook wendt of keert. Circulariteit, biobased materiaalgebruik en andere innovaties zijn hierbij ontzettend belangrijk dus daar willen we samen met onze leden en partners meer over leren.”  

Bowinn werkt dus in principe met vier verschillende pijlers. Het eerste onderdeel waar het kennisatelier zich mee bezighoudt, is het zijn van een proeftuin voor industriële en circulaire bouw. Daarnaast houdt Bowinn zich natuurlijk zoals genoemd bezig met onderzoek en onderwijs. Hier sluit de derde pijler weer op aan, waarin de onderneming zich profileert als testlocatie voor projecten. De vierde pijler die het algehele karakter van het Dokkumers bedrijf samenvoegt is het versnellen van de bouwtransitie richting duurzamere alternatieven.  

Waarom moeilijk doen, als het ook samen kan 
Natuurlijk vragen we naar hoe de samenwerking met Compose It wordt gezien. Op deze vraag komt een reactie vol enthousiasme; “Kijk, we hebben samen met Compose It en het platform dat erbij hoort de kans om een koploperspositie te creëren in de bouwmarkt van morgen. De ontwerpen die binnen het netwerk van Compose It bedacht worden, kunnen hier getest worden en dan kunnen we op langere termijn samen de bouw verduurzamen.”  

Scroll naar boven